Werkwij​ze

Na grondige analyse van uw bedrijfsmatige risico’s wordt op basis van onze rapportage bepaald welke verzekeringsoplossingen voor uw organisatie het best passend zijn. Voor de risico’s waarbij een verzekering noodzakelijk geacht wordt, zullen wij verzekeraars benaderen. Welke verzekeraars wij in deze fase zullen selecteren hangt sterk af van het soort risico, de gewenste voorwaarden en tegen welke prijsstelling er verzekerd moet worden. Vanwege de grote hoeveelheid maatschappijen waarmee wordt samengewerkt, kan er een markt breed (nationaal en internationaal) beeld gegeven worden van uw verzekeringsmogelijkheden.

Snelle zorgeloze afhandeling

Wij vinden het belangrijk regelmatig contact met u te onderhouden aangezien een actueel risicoprofiel en verzekeringspakket de continuïteit van uw bedrijfsvoering kan waarborgen. Ook als u geconfronteerd wordt met een schade kunt u op ons rekenen. Zodra deze schade gemeld is, zullen wij samen met de verantwoordelijke verzekeraar de schadebehandeling op ons nemen. Indien noodzakelijk zal een expert of contra expert worden ingeschakeld en waar nodig door ons worden begeleid. Een snelle en zorgeloze afhandeling van uw schade zal hierbij ons uitgangspunt zijn.

Wij houden van korte lijnen, snel reageren en optimale informatieverstrekking. Wij hebben onze organisatie hierop volledig ingericht.

JH Risicobeheer zorgt voor acceptabele, creatieve en betaalbare verzekeringsoplossingen.